Przetarg na „Zakup paliwa do pojazdów i maszyn dla Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.”

 

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych do pojazdów  i maszyn dla Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy w ilości:

 

L.p. Nazwa artykułu Kod CPV Jednostka Ilość do zakupienia – l
1 Olej napędowy 09134100 – 8 Litr 45000,00
2 Benzyna bezołowiowa 09132100 – 4 Litr 4000,00
3 Skroplony gaz ropopochodny (LPG) 09133000 – 0 Litr 1200,00

 

  1. Podane powyżej ilości dotyczą szacunkowego wyliczenia zapotrzebowania na paliwo w okresie 12 miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie w ramach umowy, możliwość dokonywania zmian ilościowych w przedstawionym asortymencie, stosownie do rzeczywistych potrzeb, przy zachowaniu upustów podanych w ofercie.
  2. W przypadku mniejszego zapotrzebowania na paliwo w okresie trwania umowy w stosunku do deklarowanego szacunkowego zapotrzebowania na paliwo w roku 2019, Wykonawca nie będzie wnosić z tego tytułu roszczeń do Zamawiającego.
  3. Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego od dnia podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od 01.01.2019r.  do 31.12.2019r.
  4. Oferty należy składać w:

Przedsiębiorstwie Usługowym Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

Kolejowa 17, 13-100 Nidzica

Pokój nr 6  – do dnia 05-12-2018 do godz. 10:00

 

  1. Miejsce otwarcia ofert:

Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

Kolejowa 17, 13-100 Nidzica

Pokój nr 6 – dnia 05-12-2018 o godz. 10:15

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik-nr-1-Formularz-ofertowy-wykonawcy

Załącznik-nr-2-Formularz-cenowy

Zalacznik nr 3 Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 – oswiadczenie o spelnianiu warunkow

Załącznik nr 5 przynależność do grupy kapitałowej

Zalacznik-nr-6-Umowa-wzór

pytania do przetargu

pytania do przetargu II

zawiadomienie o unieważnieniu postepowania

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2017-2022 PUGK Nidzica. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: Chili Media, Hosting zapewnia: cmHost