ZAPYTANIE OFERTOWE – Zakup wraz z dostawą elementów do budowy przyłączy sieci cieplnej.

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą elementów do budowy przyłączy sieci cieplnej opartych na technologii firmy LOGSTOR.

Ilość elementów do budowy przyłączy objętych zamówieniem stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

  • Ofertę należy złożyć do 26.07.2017r. do godz. 1000:
  • osobiście w siedzibie Spółki Kolejowa 17, 13-100 Nidzica,
  • pocztą na adres Spółki – Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.ul. Kolejowa 17, 13-100 Nidzica,
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@pugknidzica.com.pl

ZAPYTANIE

załącznik nr 1 zestawienie elementów

załącznik nr 2

Protokół z sesji

Zawiadomienie o wyborze oferty

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2017 PUGK Nidzica. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: Chili Media Group, Hosting zapewnia: cmHost