O G Ł O S Z E N I E o sprzedaży udziałów w nieruchomości gruntowej

 

Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Nidzicy sprzeda udział wynoszący 27/56 części – we współwłasności nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Nidzicy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą Kw nr OL1N/00018796/7, stanowiącej działkę nr 279 o obszarze 0,2381 ha, która położona jest w województwie warmińsko-mazurskim, powiat nidzicki, gmina Nidzica, w Nidzicy przy ul. Traugutta.

Nieruchomość jest częściowo zabudowana dwoma budynkami transportu i łączności.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie ofert do 27.12.2016r  do godz. 12 00 .

Ogłoszenie o sprzedaży

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2017 PUGK Nidzica. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: Chili Media Group, Hosting zapewnia: cmHost