Zakończył się pierwszy etap modernizacji kotłowni – zarząd spółki uzyskał wszystkie niezbędne pozwolenia na budowę. Czy wiąże się to z utrudnieniami dla odbiorców ciepła i czy dzierżawcy garaży stracą miejsca pod garaże mieszczące się przy ul. Traugutta?

31 marca odbyło się spotkanie w Urzędzie Miejskim dotyczące zakończenia pierwszego etapu przebudowy kotłowni przy ul. Rataja. W spotkaniu uczestniczył burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala, zastępca burmistrza Leszek Śpiewak, rada nadzorcza Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej w Nidzicy oraz prezesi spółki MSG-e Marek Kozikowski i firmy JUWA Jerzy Brymkiewicz.

Podsumowanie pierwszego etapu

Przedstawiciele firm konsultingowych, którzy są ekspertami, przedstawili dotychczas wykonany zakres prac, plany dotyczące realizacji całego przedsięwzięcia oraz wskazali źródła jego finansowania. Uwieńczenie dotychczasowej pracy i zakończenie tego etapu łączy się z uzyskaniem pozwoleń na budowę kotłowni, budowę sieci cieplnej łączącej kotłownie przy ul. Rataja z obsługiwanym obszarem przez kotłownię przy Alei Wojska Polskiego i wymiany sieci kanałowej na preizolowaną.

– Jednym z celów tego projektu jest zatrzymanie wzrostu cen ciepła, tak aby mieszkańcy nie płacili w latach przyszłych, a celem głównym jest obniżenie rachunków za ciepło dla mieszkańców Alei Wojska Polskiego, nawet do 30 % – mówi Jacek Kosmala burmistrz Nidzicy.

Dalsze etapy i plany

Pierwszy etap inwestycji za nami. Następny nadal będzie jeszcze nie widoczny dla mieszkańców. – Kolejny etap to złożenie wniosków do instytucji finansujących i uzyskanie finansowania. Następnie zostanie ogłoszony przetarg i prawdopodobnie na jesieni zostanie oddany plac budowy – mówi Andrzej Jabłonka prezes zarządu spółki PUGK. Projekt zgodnie z założeniami ma zakończyć się 31 grudnia 2017 roku. – Planowana inwestycja nie wpłynie na dostawy ciepła – zapewnia prezes. Podczas modernizacji zostanie powiększony teren kotłowni, dlatego też garaże mieszczące się w sąsiedztwie kotłowni zostaną usunięte, o czym najemcy zostali odpowiednio wcześniej poinformowani. – Mieszkańcom, którzy utracą możliwość korzystania zaproponujemy nową lokalizację. Jest to teren położony za dawnym Herbapolem, gdzie dojazd jest z ulicy Ogrodowej i Traugutta. Posiadamy tam teren właśnie z przeznaczeniem pod garaże – tłumaczy Leszek Śpiewak zastępca burmistrza – Tak jak w przypadku innych trudnych decyzji zawsze uwzględniamy zdanie mieszkańców. Planujemy spotkanie z dzierżawcami miejsc pod garaże i zaproponujemy rozwiązanie zaistniałej sytuacji – dodaje zastępca burmistrza.

Na paliwo odnawialne

Projekt modernizacji kotłowni jest ściśle związany z inną kotłownią obsługiwaną przez spółkę PUGK mieszczącą się przy Alejach Wojska Polskiego. Kotłownia ta zostanie zamknięta a obszar, który jest przez nią obsługiwany zostanie połączony nowymi nitkami sieci cieplnych z modernizowanym obiektem. Czas kiedy będą one kładzione będzie jedynym okresem podczas, którego będą odczuwalne utrudnienia dla mieszkańców, jednak utrudnienia te nie będą się wiązały z przerwami w dostawach ciepła.

Kotłownia przy ul. Traugutta jest węglowo-gazowo-olejowa. Po unowocześnieniu będzie zasilana nowym paliwem – zrębkami, które naturalnie pochodzą z odnawialnych źródeł energii. Na takiej samej zasadzie działa i dobrze funkcjonuje kotłownia w Piszu. Już na etapie projektu otrzymujemy oferty handlowe przedstawiające propozycje współpracy. Jednak zarząd spółki liczy na to, że pojawi się także lokalny dostawca paliwa, który będzie w stanie pozyskiwać zrębki – mówi Andrzej Jabłonka.

Obejrzeliśmy i przeanalizowaliśmy wiele rozwiązań. Najbardziej zainteresowało nas to, które jest zastosowane w kotłowni w Piszu – mówi Paweł Łazicki. – Dzięki wdrożeniu innowacji kotłownia będzie posiadała zerową emisję dwutlenku węgla, bazując na paliwie odnawialnym – dodaje.

Nowoczesne rozwiązania

Kotłownia, która zapewnia ciepło znacznej części mieszkańcom Nidzicy została wybudowana w latach 70 ubiegłego wieku. Niestety wraz z upływem czasu, techniki wykorzystywane w kotłowni stały się „przestarzałe”, a wyposażenie ciepłowni po wielu latach użytkowania jest wyeksploatowane. Ponadto wraz ze zmieniającym się prawem dotyczącym emitowania zanieczyszczeń do atmosfery przestała spełniać normy dotyczące ochrony środowiska. Obiekt, który powstanie wpisuje się we wszystkie wytyczne. – Nowoczesna kotłownia zapewni obniżenie kosztów eksploatacyjnych, podniesie sprawność całego systemu ciepłowniczego oraz zapewni bezpieczeństwo dostaw ciepła – informuje Paweł Łazicki, wiceprezes zarządu PUGK.

Przedstawiciele zarządu PUGK przyznają, że inne miasta użytkujące równie „wiekowe” kotłownie czekają na zakończenie projektu przy ul. Rataja. – Będzie to jeden z nowocześniejszych obiektów w regionie. Planowana inwestycja już skupia na sobie duże zainteresowanie. Z pewnością niejedna osoba interesująca się ciepłownictwem przyjedzie zapoznać się z obiektem i zastosowanymi rozwiązaniami – mówi Paweł Łazicki współtwórca projektu.

Autor: Paulina Adamowicz, „Głos Nidzicki”

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2017-2022 PUGK Nidzica. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: Chili Media, Hosting zapewnia: cmHost